Phát triển hệ thống thẻ vé điện tử liên thông phục vụ giao thông công cộng Hà Nội

Vé xe buýt nhanh BRT bằng giấy tới đây sẽ được thay thế bằng thẻ vé điện tử.
Vé xe buýt nhanh BRT bằng giấy tới đây sẽ được thay thế bằng thẻ vé điện tử.
Vé xe buýt nhanh BRT bằng giấy tới đây sẽ được thay thế bằng thẻ vé điện tử.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top