Thống nhất chính tả tiếng Việt trong SGK mới như thế nào?

Ảnh: HN
Ảnh: HN